Toen en Nu: Gezicht op Kasteel Caestert

Tijdens het interbellum begon Klein Ternaaien pas echt te bloeien. Door de toenemende industrialisatie in de regio en de opening van het Albert Kanaal, werd het bij de sluizen van Klein Ternaaien steeds drukker. Als gevolg hiervan nam het aantal winkels, café, en hotels explosief toe. In de jaren zestig werd het kanaal Luik-Maastricht gedempt, brandde het kasteel af en werden er vele huizen gesloopt om de Sint Pietersberg effectief te kunnen afgraven (dit ging later niet door).

Gezicht op het Kasteel Caestert

Toen

Gezicht op het Kasteel Caestert

Nu

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL

Sport en recreatie Klein Ternaaien bedreigd

Klein Ternaaien in de rookDe Limburger (11 juli, gedrukte versie) meldt dat de Luikse haven wil uitbreiden tot een ‘trilogiport‘ (weg, water, spoor). Volgens critici van het plan, die bijna allemaal in Haccourt wonen, leidt dit tot een veelvuldigere overschrijding van de fijnstofnorm. Omdat ook fijnstof altijd ergens heen moet en de wind driekwart van de tijd richting Klein Ternaaien staat, zal sport en recreatie hier als gevolg waarschijnlijk tot het verleden gaan behoren. Net zoals uitgaan, een bakker, een school, een supermarkt, het kanaal…

Tags: ,

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL