Classificatie: Industrieel Erfgoed
Rondleidingen: geen
Openingstijden: 24 uur per dag
Contact: 0032(0)433748740, 0800-1 1901
Bijzonderheden: Er wordt een restaurant in het sluizencomplex gerealiseerd.
Maximale schutlengte: 136 x 16m (2000 ton).

De grote doorbraakDe sluis van Klein Ternaaien, ook wel ‘stop van Ternaaien‘ genoemd, stamt uit het begin van de twintigste eeuw en is uitgerust met een bunker. In de jaren 1960 is de ‘Stop van Ternaaien‘ uitgebreid met een derde sluis om grotere schepen te kunnen schutten. Vanuit de sluisbunker gaat een (dichtgemetselde) gang onder het Albertkanaal door, die leidt naar het Fort Eben Emael. De sluis heeft een verval van circa vijftien meter. Naast de sluis bevindt zich de doorbraak van Caestert , die gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het Albertkanaal. De oudste (en kleinste) sluizen zijn vervallen en in onbruik. Op het moment wordt er aan een vierde sluis gebouwd.

De bijnaam ‘Stop van Ternaaien‘  stamt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Nadat het Albertkanaal in gebruik werd genomen konden schepen van 650 ton via die vaarweg Maastricht niet meer bereiken. De enige verbinding tussen het Albertkanaal en het Maastricht vormde het kanaal Luik-Maastricht dat alleen voor schepen tot 450 ton bevaarbaar was. De scheepvaart vanuit België naar Maastricht werd dus bij Klein Ternaaien gestuit of gestopt. (Met dank voor de herkomst van de bijnaam aan Rob Kamps, schrijver van het boek ‘Het kanaal van Luik naar Maastricht: een vergeten vaarweg’.)