Weg naar Groot Ternaaien verlengd met 11 km

sluisDe sluis van Groot Ternaaien moet uitgebreid worden, zo wil het Waals Departement van Waterwegen. De gemeente Wezet is nu voornemens een vergunning te verlenen voor de bouw van een vierde sluis (225 x 25m), zodat grotere schepen geschut kunnen worden. Onderdeel van de plannen is de sloop van de brug over het kanaal van Ternaaien. Als resultaat neemt de reisafstand tussen Klein Ternaaien en Groot Ternaaien tijdelijk toe met zo’n 11 kilometer.

Tags: , , , ,

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL

Vlammenzee bedreigt Klein Ternaaien

Toegesnelde brandweerman aan het werkOngeveer omstreeks 18:00 vatte de dijk langs het kanaal van Ternaaien vlam. De rookontwikkeling was te zien vanuit Maastricht en alarmeerde de -ad hoc geformeerde- vrijwillige brandweer van Klein Ternaaien. Twee lieden met behulp van een wateremmer met een touw wisten het vuur binnen enkele angstige momenten te doven. Ze werden bijgestaan door een jongeman die al stampend enkele kleine vuurhaarden uitmaakte. De brand is vermoedelijk aangestoken en liet een brandspoor achter van dertig bij drie meter. Naar het ontstaan van het vuur zal geen onderzoek worden ingesteld.

Tags: ,

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL

Lieke Snel vermoord (1)

liekesnelIn 1968 stapte Lieke Snel op de bus naar Maastricht(1). De Klein Ternaaise ging boodschappen voor haar ouders doen. Het zou haar laatste reis worden. Nadat ze uitstapte, is er niets meer van haar vernomen. Een half jaar later is ze dood teruggevonden in Boukoul. De politie vermoedt dat ze voor haar dood nog misbruikt is. De 16-jarige ligt begraven op het kerkhof van Groot Ternaaien. Haar graf ligt er onverzorgd bij.

1. [Vries, de Peter R. (2003)]

Tags: , , , ,

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL

‘La Nuit Noir’

De zwarte nacht, zo wordt de algemene stroomuitval van vorige week al genoemd in de volksmond. De electriciteitstaking werd veroorzaakt door het omvallen van een woudreus op het bovengrondse electriciteitsnet en hulde Klein Ternaaien in complete duisternis. Plunderingen en andere misdaad bleven gelukkig uit. De stroomdoorgifte stopte omstreeks 23:10 en werd om 3:05 al voor het centrum hersteld.

Tags: , ,

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL

Romeinen verantwoordelijk ontbossing Klein Ternaaien e.o.

In de jaren 1970 kwam men tot de ontdekking dat op de hoogte van Caestert (Klein Ternaaien – west) een Romeins fort van twintig hectare moet hebben gestaan (1). Daar ook voor onze jaartelling forten niet uit de lucht kwamen vallen, hebben de Romeinen in de herfst van 31 v Chr. een waarschijnlijk grote hoeveelheid bomen in Klein Ternaaien e.o. gerooid om het castellum te bouwen.

1. [Moreau, Jo (2005) p.2]

Permalink|Comments RSS Feed|Trackback URL