Onderschrift: Kloekmoedigheid van den fuselier Clausse: betoond met het redden van zijnen gewonden wapenbroeder Engster, op den 19 Jan. 1831, in het gevecht bij kasteel Castert aan de linker Maasoever nabij Maastricht. Opgedragen aan Z. Exc. de Luitenant-Generaal Dibbets, opperbevelhebber der vesting Maastricht, door Z. Excs. gehoorzamen dienaar L.A. Vincent. Bron afbeelding: Tekeningen en prenten GAM, GAM 915

Vandaag is het tweehonderd jaar geleden dat de Nederlanders kasteel Caestert aanvielen. In 1830 werd het kasteel een Belgische voorpost om zo Maastricht te veroveren op de Nederlanders of tenminste de Nederlandse troepen in Fort Sint Pieter te frustreren. Dit werd ze niet in dank afgenomen en op 19 januari 1831 vallen de Nederlanders het oudste (en enige) kasteel van Klein Ternaaien aan. Twee Nederlandse bataljons infanterie en een eenheid kurassiers overrompelen de wacht en vernielen de boomgaard. Ook stelen ze vijf koeien. In de strijd werd de Nederlandse fuselier Engster verwond door de Belgische verdedigers, maar hij werd gered door zijn collega Clausse. De Nederlanders zouden in 1832 het kasteel weer aanvallen, maar de geplunderde goederen niet meenemen.

Nog altijd overrompelen hordes Hollandsche barbaren Klein Ternaaien, meestal om in de grotten onder het kasteel schade aan te brengen. Hiervoor wordt momenteel aan een nieuwe verdedigingsmuur gewerkt.

Werkzaamheden aan de muur. Foto van onzer verslaggever
Werkzaamheden aan de muur. Foto van onzer verslaggever.

Tags: , ,