In de jaren 1970 kwam men tot de ontdekking dat op de hoogte van Caestert (Klein Ternaaien – west) een Romeins fort van twintig hectare moet hebben gestaan (1). Daar ook voor onze jaartelling forten niet uit de lucht kwamen vallen, hebben de Romeinen in de herfst van 31 v Chr. een waarschijnlijk grote hoeveelheid bomen in Klein Ternaaien e.o. gerooid om het castellum te bouwen.

1. [Moreau, Jo (2005) p.2]